Navod: Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Internetska stranica EKP u Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije:  Uspostava i nadogradnja elektroničkoga poslovanja poduzeća MAMUT TIM d. o. o.

Kratica operacije: E-MAMUT TIM

 

Opis operacije s namjenom i ciljevima operacije

Mi u poduzeću MAMUT TIM d. o. o. provest ćemo cjelovitu obnovu i nadgradnju e-poslovanja. Pritom ćemo koristiti najsuvremenije pristupe.

 

Elektronička razmjena među partnerima

Cilj ove mjere jest uspostava, odnosno nadogradnja elektroničke razmjene, sučelja i sigurnih poveznica među partnerima, u svrhu automatizacije i digitalizacije međunarodnih procesa lanaca isporuke B2B radi smanjenja svih troškova poslovanja poduzeća MAMUT TIM d. o. o., učinkovitog upravljanja zaliha i isporuka te većeg odaziva na potrebe naručitelja.

 

Internetska stranica za inozemno tržište

Cilj mjere jest ažuriranje internetske stranice, koja će između ostalog biti prilagođena za mobilne uređaje i  optimizirana za pretraživače sukladno najsuvremenijim trendovima i zahtjevima industrije. S ciljem pristupa i širenja na inozemno tržište, dodat ćemo dva strana jezika (trenutno su sadržaji na internetskoj stranici dostupni na slovenskom i engleskom jeziku).

 

Internetska trgovina

Cilj mjere jest postavljanje nove internetske trgovine, čime ćemo otvoriti nove prodajne kanale na inozemno tržište. Korisniku prihvatljiva internetska trgovina sadržavat će različite funkcionalnosti sukladno najnovijim trendovima.

 

Produktno-prodajni video

Produktno-prodajnim videom na suvremen način predstavljamo postojeću ponudu poduzeća. Cilj izrade videa jest uspostava povjerenja u vlastitu robnu marku MAMUT i proizvode koji su rezultat vlastitoga razvoja i proizvodnje. Videom želimo predstaviti kvalitetu robne marke te se postaviti uz bok najvećih.

 

Jačanje kompetencija – osposobljavanja

U prvome će sklopu rukovodeći kadar sudjelovati u osposobljavanjima i osvješćivanju iz područja elektroničkoga poslovanja. A u drugome dijelu bit će predstavljeni primjeri dobre prakse pri uvođenju i implementaciji »Industrije 4.0« koje su uspješno provela strana i slovenska poduzeća i koje će se provoditi na općoj razini, odnosno razini djelatnosti.

 

 

Financijska podrška

Javni natječaj za izbor operacija djelomično financira Europska unija, i to iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ESRR). Javni natječaj za izbor operacija provodi se u okviru »Operativnoga programa za provedbu Europske kohezijske politike u razdoblju 2014. – 2020. godine«, prioritetne ose »Povećavanje međunarodne konkurentnosti MSP«; prioritetne investicije »Razvoj i provedba novih poslovnih modela za MSP, naročito u povezanosti s internacionalizacijom«; specifičnoga cilja »Povećavanje međunarodne konkurentnosti MSP«.

 

Rezultati operacije

Sveobuhvatnom obnovom elektroničkih prodajnih kanala brže ćemo i lakše obuhvatiti nove (potencijalne) i postojeće kupce. Novim alatima i kanalima lakše ćemo i brže ostvarivati produktivnost i višu dodanu vrijednost poduzeća uz jednak broj zaposlenih.

Zahvaljujući elektroničkome naručivanju proizvoda i izravnoj povezanosti narudžbi s informacijskim sustavom, skratit ćemo vrijeme obrade narudžbi i pojednostaviti komunikaciju.

Nova internetska stranica pridonijet će višoj percipiranoj vrijednosti robne marke MAMUT te će izravno i neizravno pridonijeti povećanju prodaje naših proizvoda u inozemstvu.

Produktno-prodajnim videom, koji će biti objavljen na internetskoj stranici poduzeća i socijalnih mrežama, mi ćemo na učinkovit način predstaviti kvalitetu naših produkata, a ujedno ćemo unaprijediti i povjerenje u proizvode robne marke, i to postojećih, kao i novih kupaca. 

Obnovljena internetska trgovina, koja će primjenom suvremenih tehnologija, prilagođenih trenutnim tehnološkim, marketinškim i prodajnim trendovima izravno utjecati na povećanje prodaje u inozemstvu.

Aktivnosti u okviru mjere, jačanje kompetencija – osposobljavanja, pomoći će povezati gore nabrojane aktivnosti u učinkovitu cjelinu te će nas osposobiti za optimalno iskorištavanje njihovih funkcionalnosti.