Navedba: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naziv operacije:  Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja MAMUT TIM d.o.o.

Kratica operacije: E-MAMUT TIM

 

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

V podjetju MAMUT TIM d.o.o. bomo izvedli celovito prenovo ter nadgradnjo e-poslovanja. Pri tem bomo uporabili najsodobnejše pristope.

 

 Elektronska izmenjava med partnerji

Cilj tega ukrepa je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronske izmenjave, vmesnikov in varnih povezav med partnerji, z namenom avtomatizacije ter digitalizacije mednarodnih procesov dobavnih verig B2B za zniževanje vseh stroškov poslovanja podjetja MAMUT TIM d.o.o., učinkovito upravljanje zalog in dobav ter večjo odzivnost na potrebe strank.

 

Spletna stran za tuje trge

Namen ukrepa je posodobitev spletne strani, ki bo med drugim prilagojena za mobilne naprave in  optimizirana za iskalnike v skladu z najsodobnejšimi trendi in zahtevami industrije. S ciljem dostopa in širitve na tuje trge bomo dodali dva tuja jezika (trenutno so vsebine na spletni strani dostopne v slovenskem in angleškem jeziku).

 

Spletna trgovina

Namen ukrepa je postavitev nove spletne trgovine, s čimer bomo odprli nove prodajne poti na tuje trge. Uporabniku prijazna spletna trgovina bo v skladu z najnovejšimi trendi vsebovala različne funkcionalnosti.

 

Produktno-prodajni video

S produktno-prodajnim videom bomo na sodoben način predstavili obstoječo ponudbo podjetja. Cilj izdelave videa je vzpostavitev zaupanja v lastno blagovno znamko MAMUT in proizvode, ki so rezultat lastnega razvoja in proizvodnje. Z videom želimo predstaviti kakovost blagovne znamke in se postaviti ob bok največjim.

 

Krepitev kompetenc – usposabljanja

V prvem sklopu se bo vodstveni kader udeležil usposabljanj in ozaveščanja na področju elektronskega poslovanja. V drugem delu pa bodo predstavljeni primeri dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »Industrije 4.0«, ki so jih uspešno izvedla tuja in slovenska podjetja, in se bodo izvajala na splošni oz. panožni ravni.

 

Finančna podpora:

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«; prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

 

Rezultati operacije:

S celovito prenovo elektronskih prodajnih poti bomo nove (potencialne) in obstoječe kupce dosegli hitreje in lažje. Z novimi orodji in kanali bomo pri enakem številu zaposlenih lažje in hitreje dosegali produktivnost ter višjo dodano vrednost podjetja.

S pomočjo elektronskega naročanja izdelkov ter neposredno povezavo naročil z informacijskim sistemom bomo skrajšali čas obdelave naročila ter poenostavili komunikacijo.

Nova spletna stran bo prispevala k višji zaznani vrednosti blagovne znamke MAMUT in neposredno ter posredno prispevala k povečani prodaji naših izdelkov v tujini.

S produktno – prodajnim videom, ki bo objavljen na spletni strani podjetja ter na socialnih omrežjih, bomo na učinkovit način predstavili kakovost naših produktov, obenem pa bomo povečali tudi zaupanje v proizvode blagovne znamke, tako obstoječih kot novih kupcev.

Prenovljena spletna trgovina, ki bo z uporabo sodobnih tehnologij, prilagojenih trenutnim tehnološkim, marketinškim in prodajnim trendom, neposredno vplivala na povečanje prodaje v tujini.

Aktivnosti v okviru ukrepa, krepitev kompetenc – usposabljanja, bodo pomagale povezati zgoraj naštete aktivnosti v učinkovito celoto in nas usposobile za maksimalen izkoristek njihovih funkcionalnosti.