Kontrola kvalitete

Izobražen kader skrbi, da je kvaliteta na najvišjem nivoju in skladna z evropskimi normativi.

Storitev kontrole kvalitete

Po termični obdelavi iz vsake šarže naključno izberemo izdelke in preverimo njihovo kvaliteto.

Vsak izdelek mora doseči določeno reznost ali brusilnost in imeti ustrezne mehanske oz. varnostne lastnosti. V primeru, da kvaliteta ne ustreza predpisanim standardom, se celotna šarža iz proizvodnje izloči, kar pomeni, da se ponovno pregleda , preveri ustreznost in se, v primeru večjih odstopanj, celotna šarža izloči iz proizvodnje in obravnava v skladu s smernicami sistema vodenja kakovosti v podjetju.

+386 (0)3 752 126 0

Pokličite nas

Katalog izdelkov

E-katalog.pdf

Redno preverjanje ustrezne kvalitete

Kvaliteta je na najvišjem nivoju in skladna z evropskimi normativi.

Naključno izbiranje izdelkov

Izdelke za preverjanje kvalitete izberemo naključno.

Visoka kakovost

Korak, kateremu v podjetju namenjamo največ pozornosti.