Naročanje, prevzem in skladiščenje

Skladiščimo surovine, polizdelke in trgovsko blago, ob tem pa striktno uporabljamo smernice obvladovanja in nadzora procesov pretoka vseh materialov.

Storitve naročanja, prevzema in skladiščenja

Podjetje v svojem procesu naročanja oz. nabave sprejema in skladišči surovine, polizdelke in trgovsko blago.

Pri tem striktno in usmerjeno uporablja smernice obvladovanja in nadzora procesov pretoka vseh materialov, ki prihajajo v podjetje, bdi nad primerno kakovostjo in ustreznostjo naročenih materialov, ki morajo biti v skladu z implementiranimi zahtevami standarda ISO 9001/2015.

Zato so za nas procesi nabave, skladiščenja in upravljanja z zalogami materiala zelo pomembni. Gre za izjemno pomemben vidik poslovanja, s katerim poslovnim partnerjem zagotavljamo najbolj  stabilne, dogovorjene in optimalne pogoje ter možnosti.

+386 (0)3 752 126 0

Pokličite nas

Katalog izdelkov

E-katalog.pdf

Pridobljeni certifikati

V lasti imamo certifikat ISO 9001/2015.

Fleksibilnost

Prilagajamo se željam in zahtevam kupcev!

Najboljši pogoji

Zagotavljamo stabilne, dogovorjene in optimalne pogoje.