Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

V okviru projekta »Vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja MAMUT TIM d.o.o.« je naš zunanji izvajalec CREA pro d.o.o. za nas izvedel usposabljanje krepitve kompetenc na področju e-poslovanja.

Usposabljanja so se osredotočala predvsem na učinkovite procese ustvarjanja vrednosti in novih modelih in orodjih za izvoz (npr. prodaja in marketing). Pogledali smo si tudi primere dobrih praks pri uvedbi in implementaciji »industrije 4.0« v Sloveniji in tujini.

Podrobneje smo si pogledali naslednje tematske sklope:

Na podlagi novih znanj bo ekipa podjetja MAMUT TIM d.o.o. lahko uspešno delala na doseganju svojih dolgoročnih ciljev.